• Krovinio gabenimas nuo užsakovo iki oro uosto ir jo pakrovimas į orlaivį;
  • Gabenimų organizavimas reguliariais ir užsakomaisiais skrydžiai;
  • Atstovavimo paslaugos išvykimo ir atvykimo oro uostuose;
  • Lydinčių dokumentų forminimas;
  • Krovinių draudimas;
  • Krovinių vietos nustatymas ir sekimas visu transportavimo metu;
  • Krovinių saugojimas sandėliuose;
  • Krovinių pristatymas iš atvykimo oro uosto gavėjui.